header

Kontaktný formulár

Tento formulár slúži na rýchle a jednoduché nahlasovanie problémov, technických ťažkostí a vecí potrebných na údržbu v našej škole. Žiaci a zamestnanci môžu prostredníctvom tohto formulára jednoducho oznámiť akékoľvek výzvy alebo nedostatky, ktoré zaznamenali, čo umožňuje rýchlu reakciu a riešenie zo strany príslušných oddelení alebo zodpovedných osôb.

Výstižne a popisne popíšte všetky súvisiace detaily
Je možné pripojiť prílohy ako obrázky a videá. Maximálne 5 súborov s veľkosťou do 50MB.